ANBI

naar Stichting Doen

Welkom bij stichting Duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname

De stichting is een good will organisatie en streeft er naar een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van Suriname. Duurzaam in economisch opzicht en duurzaam daar waar het gaat om de impact op het milieu en op de sociale omgeving.

Digitale kennisbank Suriname Nederland - SuNed - van start!

Kennisbank Suriname Nederland - SuNed

Stichting duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname (d’ONS) start, met medewerking van de Wageningen University & Research (WUR) en het Groene Kennisnet, een digitale databank waarin informatie gezocht kan worden over een aantal sectoren in Suriname. De onderwerpen die in de kennisbank zijn opgenomen zijn o.a. duurzame landbouw, duurzame energie en eco-toerisme. Met deze databank wil de stichting invulling geven aan één van de uitkomsten van de laatste twee congressen van de stichting in Suriname (zie www.stdons.nl).

Kennisbank SuNed - Voor uw vragen o.g.v. voeding, leefomgeving, plant, dier, economie
 

Verslag d'ONS congres 2016 'Landbouw, voeding en gezondheid in Suriname'

d'ONS congres 'Landbouw, voeding en gezondheid in Suriname' op 10 juni 2016

Op 10 juni 2016 vond in Paramaribo, Suriname, een congres plaats waarin de thema’s ‘Landbouw, Voeding en Gezondheid’ centraal stonden.

Tijdens het congres is kennis en ervaring uitgewisseld over de duurzame landbouw en de relatie tot gezonde voeding en de link met volksgezondheid in Suriname.

Voor een overzicht van de sprekers kijk naar het online PROGRAMMA met de links naar PRESENTATIES en SPEECHES.

Tijdens congres is voor de 5e keer de award voor het duurzaamste mkb-landbouwbedrijf van Suriname uitgereikt.

Genomineerde Award
'duurzaamste mkb-landbouwbedrijf 2016 in Suriname'
Winnaar 2e prijs 3e prijs
Vinod Sewradj Jane Jagernath Julio Somedjo
Boerderij Sewradj
The Little Big
Organic Garden
Firdaus Garden

De uitkomsten van dit congres gaven opnieuw aan dat de tuinbouwsector in Suriname met een tekort aan kwalitatief goede zaden kampt en aan een gebrek aan nauwe samenwerking tussen lokale tuinders onderling en aan samenwerking met internationale tuinders. Met name de samenwerking met Nederland zou vergroot kunnen worden. Hiernaast zou er een nauwere samenwerking moeten komen tussen de ministeries van Volksgezindheid en van Landbouw, Veeteelt en Visserij in Suriname, om tot beleidsontwikkeling en beleids- integratie in Suriname te komen.

Boerderij Sewradj, winnaar duurzaamste mkb-landbouwbedrijf 2016 Suriname

Vinod Sewradj - winnaar Award 2016 - 'Duurzaamste mkb-landbouwbedrijf 2016 in Suriname'

Op 10 juni 2016 is voor de 5e keer de award voor het duurzaamste mkb-landbouwbedrijf van Suriname uitgereikt. Een lustrum! Dit initiatief van stichting d’ONS is met ondersteuning van het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (Suriname) en de sponsoren Varross N.V. en Interfarm N.V. tot stand gekomen. De prijzen werden dit jaar wederom gesponsord door de bedrijven Varross N.V. en Interfarm N.V. uit Suriname. Dit jaar zijn de winnaars; op nummer 1: Boerderij Sewradj; nummer 2: The Little Big Organic Garden en nummer 3: Firdaus Garden. Deze bedrijven zijn afkomstig uit de districten Saramacca en Wanica.

Congres 2016: 'Landbouw, voeding en gezondheid in Suriname'

d'ONS congres 'Landbouw, voeding en gezondheid' op 10 juni 2016

Op 10 juni 2016 vindt in Paramaribo, Suriname, een congres plaats waarin de thema’s ‘Landbouw, Voeding en Gezondheid’ centraal zullen staan. De organisatie van het evenement is een samenwerking tussen Stichting Duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname (d’ONS), het ministerie van Economische Zaken (EZ Nederland), het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV Suriname), Koppert Cress uit Nederland, de Nederlandse Ambassade in Suriname, Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de bedrijven Varross en Interfarm uit Suriname. De locatie is hotel Torarica.

Programma congres 2016 is online. Voor pdf versie klik hier.

Award 'duurzaamste MKB-landbouwbedrijf 2016 in Suriname'

Na een succesvol 2-daags landbouwcongres in 2015, organiseert stichting duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname (d’ONS), met ondersteuning van het ministerie van Economische Zaken (EZ) in Nederland, het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), de Nederlandse ambassade en de sponsoren van de prijzen Varross en Interfarm, opnieuw in 2016 de award uitreiking voor de duurzaamste mkb-landbouwer van Suriname. Dit zal gebeuren op 10 juni 2016 in Hotel Torarica in Suriname.

Pagina's